Dicionário Português

Dicionário Português-Inglês

Tradução Português-Inglês

Inglês Dicionário

Share |
Palavra
Inglês » Português Resultados para "devil-worship"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} devil-worship culto de satanás 'devəl,wɜ:rʃıp

Inglês » Português Resultados indiretos para "devil-worship"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} belly worship (F) glutonaria 'belı,wɜ:rʃıp
{N} devil (M) diabo 'devəl
{N} devil satanás 'devəl
{N} devil (M) espírito do mal 'devəl
{N} devil (F) pessoa malvada 'devəl
{N} devil (M) pobre diabo 'devəl
{N} devil (M) aprendiz 'devəl
{V} devil importunar 'devəl
{V} devil atormentar 'devəl
{V} devil apimentar 'devəl
{V} devil condimentar fortemente 'devəl
{ID} a devil incarnate diabo: o diabo em pessoa
{ID} between the devil and the deep sea cruz: entre a cruz e a espada
{ID} speak of the devil diabo: fala do diabo e ele aparece
{A} devil-may-care desinteressado ,devəlmeı'keər
{A} devil-may-care desprendido ,devəlmeı'keər
{A} devil-may-care indiferente ,devəlmeı'keər
{A} devil-may-care negligente ,devəlmeı'keər
{A} devil-may-care frio ,devəlmeı'keər
{A} devil-may-care temerário ,devəlmeı'keər
{N} freedom of worship liberdade de culto
{N} kill-devil carda ,kıl'devəl
{N} kill-devil (F) gramadeira ,kıl'devəl
{N} kill-devil espadela ,kıl'devəl
{N} kill-devil mosca artificial ,kıl'devəl