Dicionário Português

Dicionário Português-Inglês

Tradução Português-Inglês

Inglês Dicionário

Share |
Palavra
Inglês » Português Resultados para "white-fish"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} white-fish peixe de carne branca 'waıtfıʃ
{N} white-fish (F) pescada 'waıtfıʃ

Inglês » Português Resultados indiretos para "white-fish"
funç. Palavra Definição Pron.
{ADV} all-white todo branco 'ɔ:l,waıt
{N} back fish (F) moça
{A} black and white preto e branco ,blækənd'waıt
{A} black and white preto no branco ,blækənd'waıt
{N} cow-fish peixe-boi 'kaʋ,fıʃ
{N} dried fish peixe seco
{N} fish peixe fıʃ
{N} fish (M) pescado fıʃ
{N} fish (M) lambareiro fıʃ
{N} fish (M) reforço fıʃ
{N} fish tala fıʃ
{V} fish pescar fıʃ
{V} fish procurar fıʃ
{V} fish buscar fıʃ
{V} fish esquadrinhar fıʃ
{V} fish atravessar fıʃ
{V} fish unir fıʃ
{N} fish eggs ovas de peixe
{N} fish-farming (F) piscicultura fıʃ'fɑ:rmıŋ
{N} fish fillet filé de peixe
{ID} fish in troubled waters proveito: tirar proveito de uma situação confusa
{N} fish liver oil (M) óleo de fígado de peixe
{N} fish-meal (F) farinha de peixe 'fıʃ,mi:l
{N} fish oil (M) óleo de peixe
{N} fish rod (M) bordão 'fıʃrɒd